Kunstgras onderhouden

Kunstgras heeft, in tegenstelling tot wat velen denken, wel degelijk onderhoud nodig. Het is niet onderhoudsvrij, het is onderhoudsvriendelijk!

Kunstgras onderhoud kan op verschillende manieren:

Kunstgras schoonmaken

Een belangrijke bedreiging van de kwaliteit van het kunstgras en buitentapijt is vervuiling.  Zaak is dit tegen te gaan door kunstgras onderhoud. Kunstgras is afhankelijk van gebruik en van de ligging goed schoon tehouden. In een bosrijke omgeving is door bladval en zaad per definitie meer kunstgras onderhoud nodig dan op open locaties. Ook schaduw en luwte zorgen ervoor dat meer onderhoud nodig is.

Het verwijderen van blad, takjes, onkruid en zwerfafval kan worden uitgevoerd met een bladblazer en/of gras hark van kunststof of rubber. Op deze manier kunt u snel en makkelijk kunstgras schoonmaken. Op balkons, loggia’s en kleinere terrassen kan bij droog weer een stofzuiger worden gebruikt om het kunstgras schoon te maken.

Etensresten en dergelijke moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. Gebruik hiervoor een doek en lauw water. Kauwgom maakt het lastig om kunstgras schoon te maken, het laat zich het best verwijderen bij lage temperaturen, bijvoorbeeld door gebruik van ijsblokjes. Oplosmiddelen zoals aceton en alcoholbevattende middelen mogen NIET worden gebruikt voor kunstgras onderhoud.

 

20130530 174224 700x700 - Kunstgras onderhouden

Kunstgras onderhouden

Kunstgras onderhouden is makkelijk en snel gedaan door middel van opborstelen. Regelmatig opborstelen van de kunstgrasmat met bijvoorbeeld een nylon bezem is gewenst om vervuiling tegen te gaan maar ook om de vezel weer rechtop te zetten, het is dus zeer geschikt voor het onderhoud van kunstgras. Indien er zand is ingestrooid wordt dit weer tegen de vezel aangeveegd. De noodzakelijkheid van opborstelen wordt in hoofdzaak bepaald door de intensiteit van het gebruik en het type gras. Bij buitentapijt minder noodzakelijk.

Hoewel slijtage door het gebruik onvermijdelijk is, zal zonder kunstgras onderhoud de vezel sneller beschadigen en/of slijten. Dit alles verkort de levensduur. Ten behoeve van de stabiliteit en het omhoog drukken van het poolgaren ( het gras), wordt kunstgras vaak ingestrooid met zand. Dit zand moet van goede kwaliteit zijn om verdichting van de grasmat zoveel mogelijk te voorkomen. Adcio gebruikt gezeefd kwartszand met ronde korrel met de juiste spreiding van de korrelgrootte zodat de verdichting van de grasmat minimaal is. Instrooien met zand van buitentapijt is niet gebruikelijk.

Vervuiling in combinatie met verdichting bevordert de groei van algen en mos. Voortgaande verdichting kan zelfs leiden tot een gestoorde waterafvoer, waardoor plasvorming kan ontstaan. Stof, fijn zand, vezelmeel, modder en vogelpoep verbeteren de voedingsbodem voor algen, mossen en aangevoerde onkruidzaden. Door verdichting zal in veel gevallen korstvorming ontstaan. Zonder kunstgras onderhoud groeit de korst jaarlijks 1-2 mm en zo snel mogelijk kunstgras schoonmaken is dan ook erg belangrijk!

Onderhoud kunstgras in schaduw of zon

In de schaduw zijn de problemen met mos en algen groter dan in de volle zon. Grote temperatuurswisselingen en een sterke UV-straling remmen de groei. In de schaduw blijft het langer vochtig, waardoor mos en algen beter groeien. Kunstgras schoonmaken is dan ook van groot belang. Het kan noodzakelijk zijn mos of algen te bestrijden. Er zijn tegenwoordig kwalitatief goede biologisch afbreekbare middelen. Waterstofperoxide is een milieuvriendelijk alternatief.

Echter laat u door het bovenstaande niet afschrikken. Over het algemeen kost het kunstgras onderhouden en kunstgras schoonmaken u weinig tijd, maar af en toe heeft het toch zijn aandacht nodig.